Använd företagsmäklare för en optimal affär

Att anlita en företagsmäklare kan ge dig som företagsägare fler erbjudanden och högre försäljningspris. Du kan till och med få ett premiumpris i bästa fall om företagsmäklaren ser den möjligheten. Företagsmäklaren kommer bland annat att värdera ditt företag och när prissättningen och inledande marknadsföringsinformation är klar sätts processen med att finna köpare igång. Företagsmäklare har till exempel databaser över potentiella köpare i olika branscher som tillsammans med diskret annonsering, utan att nämna företagets namn, vilket gör att processen att kunna finna en kvalificerad köpare ökar markant. Företagsmäklaren kommer därefter att möta dem som har visat intresse och när en intressant köpare bedöms vara lämplig utifrån dina kriterier så bjuds du som företagsägare in till möte och kanske inom kort kan se ett avslut på affären. Tänk också på att du konkurrerar med andra företag på marknaden i din bransch. Om ditt pris inte är i linje med vad som är aktuellt i andra jämförbara företag, förvärvar köparen en annan verksamhet. En annan anledning till att ett högt pris kommer att döda en affär är att i de flesta försäljningar får köparen en oberoende bedömning för att få bekräftat att priset är skäligt. Företagsmäklare arbetar fram en värdering av företaget och därmed försäljningspriset. Värderingen är till stor del baserad på ditt företags finansiella resultat.

Att själv sälja sitt företag innebär hög risk beroende på att man antingen inte får det sålt eller att man får ett pris som ligger under marknadsvärdet. Dessutom ökar risken att oroa anställda markant.

Till sist, om du funderar på att kanske starta eller köpa ett företag så ta dig tid och utvärdera dig själv innan. Den självklara första frågan är varför du vill bli företagsägare. Handlar det om extra inkomster eller mer frihet och lämna ditt nuvarande jobb? När du har anledningen klar för dig så bedöm vilken verksamhet du bäst chans att lyckas i om du startar från grunden. Det vill säga vilken kompetens du har inom ett visst område.

Andra frågor kan vara:

  • Vilken är din passion?
  • Hur mycket kapital behöver du för att starta eller köpa ett företag?
  • Vilken typ av livsstil vill du leva?
  • Är du redo att blir entreprenör?

– Var 100% ärlig med dina svar till dig själv.

Om du ska köpa ett företag måste du acceptera risk

En av de största skillnaderna mellan företagare och icke-företagare är företagares vilja att acceptera risk. Men acceptansen av risk eller affärsrisk är också anledningen till den potentiellt höga avkastning på investeringen som ägarskapet producerar. Risken kan göra av att man avstår från att köpa företag. Rädda för att förlora sin investering. För en erfaren företagsägare är däremot affärsrisk något som analyseras. Bland frågorna som ställs är till exempel hur beroende är verksamheten på en eller några kunder? Om det är en personlig service, kommer de som tillhandahåller tjänsten att förmås att stanna? Det vill säga säljer sitt företag och därefter fortsätter som anställda med kanske vissa extra förmåner. Andra frågor är om en nyckelperson lämnar, hur svårt eller lätt är det att ersätta dem? Hur stark är konkurrensen? Efter att ha utvärderat svaren på bland annat dessa frågor tar den erfarna företagsköparen ett beslut utifrån om risken är acceptabel.