Ett antal råd till dig som företagsköpare

Processen vid att sälja företag är komplicerad

Det finns mycket att tänka på när man ska köpa företag. Bland dem är till exempel:

  • Var realistisk om dina förväntningar och ekonomiska resurser.
  • Leta efter ett företag inom en bransch som du har erfarenhet av.
  • Sök efter företag som du kan växa med, speciellt om du har specifik erfarenhet eller expertis som kan utveckla det.
  • Köp företag där den gamle ägaren erbjuder sig att vara kvar i några månader så att du får en mjuk start.
  • Ta hjälp av företagsmäklare som kommer bland annat analysera att rätt försäljningspris är ställt.

Därtill kommer företagsmäklaren att till exempel hantera förhandlingar, övervaka att transaktioner följer rådande regelverk, samt att se att övergången till nytt ägande är så friktionsfri som möjligt.

Företagsköp är en stor utmaning

Att köpa företag kommer är för alla en utmaning utöver det vanliga. Det är mycket som kan gå fel om man försöker köpa själv utan hjälp av företagsmäklare. Anledningen till att det kan gå fel är om till exempel finansiella rapporter inte är korrekta. Eller andra saker som döljs av olika anledningar från säljarens sida eller av misstag. Här kommer företagsmäklaren med sin erfarenhet av att köpa och sälja företag för kunders räkning att kunna varna om det är något som är fel.

Scenarier avseende företagsöverlåtelse

Det finns flera scenarion hur en företagsöverlåtelse kan gå till. Den mest vanliga är att den gamle ägaren stannar kvar 3-12 månader så att den nya får en mjuk start och kan i lugn och ro sätta sig in i sitt nya förvärv. Detta är förekommande när någon vill till exempel vill pensionera sig. Ett scenario bland yngre ägare är att man kan tänka sig att sälja om man kan få fortsätta med en ledande befattning under den nya ägarens regi. Detta scenario är väldigt bra för både den gamla och den nya ägaren, utifrån ett flertal olika aspekter. Den nya ägaren kanske har börjat komma upp i åren och söker efter en operativ chef.

Företagsförmedlingen TACTIC Stockholm har exempel på hur vi har kunnat koppla samman denna form av försäljning och där båda parter – säljare som köpare - känner att man har gjort en god och smidig affär.

Företagsmäklarens funktion: