Hur hantera intressenter vid företagsförsäljning?

Hantera intressenter vid företagsförsäljning

Har du tid att hantera flera samtida intressenter, utan att det påverkar ditt företags utveckling? Det är oftast stora värden som står på spel när man ska sälja ett företag. En av fördelarna med att anlita en företagsmäklare är att du kan fokusera på din verksamhet och inte bli störd av mer eller mindre intresserade personer som vill ha information. Därutöver får du bland annat en marknadsvärdering av bolaget tillsammans med ett prospekt. TACTIC Företagsförmedling arbetar alltid med sekretess.

När man säljer sitt företag, vill man givetvis få så bra betalt som möjligt. Men man måste också kunna motivera varför en köpeskilling ligger på en viss nivå. Det enda som kan betala tillbaka en investering för en köpare är den vinst som går att göra över tid. Köpare vill undersöka företaget i alla dess delar. Ingen köper ett företag för dess historia utan för dess framtid. Tappar du fokus på verksamheten, kanske omsättning och lönsamhet blir lidande.

Vidare, vilka är företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Gör du allt själv vid företagsförsäljning måste du lämna ut mycket av företagets inre angelägenheter. Hur står sig ditt företag i branschen? Låt en oberoende part – det vill säga en företagsmäklare – att hjälpa dig, då kan du vara säker på att få ut den högsta möjliga köpeskillingen som marknaden är beredd att betala. Du får också ett komplett stöd för de processer som en företagsöverlåtelse innebär.