Köpa företag – några aspekter att hänsyn till

Flera synvinklar att tänka på vid köp av företag

Kanske du går i tankarna att köpa ett företag. Det är många gånger en bra idé eftersom du då kan köpa ett lönsamt företag. Med hjälp av en företagsmäklare kommer denne att använda sin erfarenhet att finna det optimala företaget till dig. Att gå på "magkänslan" när det gäller köp av företag fungerar inte. Risken är överhängande att du kan göra en dålig affär. Det finns många aspekter att ta hänsyn till, däribland en konkurrensanalys. Man vill ju inte köpa ett företag som är hårt konkurrensutsatt - det räcker inte alltid att vara nischad inom ett visst område. Andra faktorer att ta hänsyn till är årsredovisningen, däribland dess förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys om det handlar om ett större företag. Övriga faktorer är till exempel hur utvecklingen har varit för företaget under de senaste åren och vilka prognoser man har för framtiden.

 

Företagsägare bör sälja hellre tidigare än för sent

När en ägare av ett företag tar det första steget för att sälja behövs ett realistiskt värdeområde. Ett företag är en finansiell tillgång och såsom som att sälja fastigheter, aktier, obligationer och andra investeringar vill ägaren såsom köparen ha ett realistiskt pris. Efter att ha fått en värdering av företag av en företagsmäklare får ägaren bestämma hur meningsfulla dessa siffror är. Alla är olika och alla har sitt lägsta nummer för försäljning.

 

Flera synvinklar att tänka på vid köp av företag
Flera aspekter att tänka på vid företagsköp

Någon frågade en gång Andrew Carnegie hur han ackumulerade all sin rikedom sa han "Jag sålde alltid för tidigt." Således är det bättre att vara för tidigt ute än för sent avseende tidpunkten för försäljningen av ditt företag. Andrew Carnegie sålde i början av 1900-talet sitt stålimperium till det kommande jättebolaget U.S. Steel. Den affären är ännu världens största personliga affärsöverenskommelse och köptes för en summa motsvarande US$ 120 miljarder i 2007 års penningvärde.
Mycket kan gå fel vid företagsförsäljning. Men om båda parter – säljare som köpare – är övertygade om att rätt pris är satt då blir den med största sannolikhet av.

 


Processen att köpa företag är komplicerad