Sälja företag till rätt pris

Sälja företag till korrekt pris

Att använda en företagsmäklare har många fördelar för en företagare. Bland dem är möjligheten att få ett skäligare pris istället för det motsatta.

 

Fyra sätt där företagsmäklare kan få skäligare försäljningspris av företag

 

1. Korrekt prissättning. Företagare är inte utbildade att värdera verksamheter och riskerar således av naturliga skäl att undervärdera sin egen. En sofistikerad köpare kommer snabbt att förstå han eller hon kommer att göra en bra affär med ett underpris. Utan att säljaren ens inser det fatala misstaget. Till skillnad från att sälja fastigheter finns det många komponenter att ta hänsyn till i ett företag som ska säljas. Det kan exempelvis ha inventarier, lager, goodwill, konkurrens, kundfordringar och leverantörsskulder. Kanske kundstocken består till stor del av ett fåtal kunder med mera. Allt detta måste beaktas vid fastställande av prissättningen, för att inte tala om någon fastighet som också kan inkluderas. Det är kombinationen av alla delarna som fastställer det slutliga priset.

Sälja företag till korrekt pris
Sälja företag till skäligt pris

En företagsmäklare förstår värderingstekniker och hur en specifik bransch hanterar varje del för värderingen av ett företag. Beroende på verksamheten och dess bransch finns det vissa sätt för att fastställa ett rättvist marknadspris. Varje bransch och verksamhet är ju dessutom annorlunda.

2. Stark marknadsföring. Företagsmäklare har ett antal inarbetade arbetssätt, källor och register för att finna potentiella köpare. Utöver annonsering (utan att nämna företagets namn) som är kostsam. De olika sätten sammantaget kan i sig öka priset, särskilt när det finns flera bud på ett företag. Lägg därtill att en erfaren företagsmäklare kan identifiera den ideala köparprofilen och få ett högre pris för verksamheten genom att gå efter strategiska köpare istället för finansiella köpare. Ett högre pris handlar helt enkelt om ett skäligt pris.

3. Förhandlingar från tredje part. Att använda en tredje part för att förhandla om priset tar bort den känslomässiga faktorn och kan öka priset.

4. Tid är pengar. Ett företags värde är starkt beroende av vinst och omsättning. När en ägare försöker sälja sin verksamhet tar de sitt fokus utanför driften och kan i värsta fall minska vinsten och intäkterna. Detta minskar priset på verksamheten. Genom att använda en mäklare kan ägaren vara fokuserad på att driva verksamheten och få högsta möjliga försäljningspris.


Beslutsvånda över att sälja ditt företag?