Snabbstart för att sälja eller köpa företag

Att anlita en företagsmäklare i Stockholm när det är dags att sälja sitt företag är ett stort steg då det kan kännas vemodigt att sälja det man har arbetat så hårt och länge för. Även om slutmålet är att få göra något annat som man har tänkt på att vilja realisera. Det händer av olika anledningar att man drar sig för att sälja med en förhoppning om att företaget ska öka i värde. När inte prognoserna eller förväntningarna till sist inte infrias kan katastrofen stå vid horisonten och man får kanske ett lägre pris vid försäljning eller att företaget rentav har blivit omöjligt att sälja, helt enkelt inte längre ett intressant objekt för köpare. Det finns exempel på företagare som har haft intressant verksamhet med hög omsättning och god vinstmarginal men som av olika skäl väntat för länge med att sälja och inte fått en enda krona för sitt livsverk. För dig som vill köpa ett företag är ju intäkter, vinstmarginal och konkurrensen av stor vikt innan man vill gå vidare med ett eventuellt köp.

 

Den s.k. TACTIC-metoden för att sälja eller köpa ett företag kan delas in i följande moment:

1. Ett första möte hos oss eller hos er
A. Vi ger en kort introduktion av TACTIC Företagsförmedling som har erfarenhet sedan 1991 av att sälja och köpa företag samt en kortare presentation av ditt företag som du vill sälja alternativt köpa.
B. Vilken tidshorisont talar vi om? Vill du sälja sälja/köpa direkt eller längre fram? Vilken strategi föredrar du? Till exempel öppen eller dold försäljning?
C. I slutet av mötet ger vi er en eventuell offert om det framgår att ni vill påbörja direkt ett sälj- eller köpuppdrag. Vid ja, startas förberedelserna omgående.

2. Förberedande inledning av sälj/köpprocessen
A. Uppdragsavtal
B. Identifiering av köpare/säljare.
C. Värdering av företaget. Det finns flera olika metoder för att värdera ett företag. Bland dem återfinns avkastningsmetoden, substansmetoden och cash-flowmetoden.
D. De olika delarna av sälj/köpprocessen.

3. Försäljningsfas
A. Möjliga köpare/säljare kontaktas direkt och med tillhörande sekretessavtal.
B. Vårt kundregister söks igenom, annonsering med mera sätts igång.
C. Möten arrangeras där en presentation görs av ditt företag vid ett säljuppdrag.
D. De första erbjudandena kommer med hänsyn till utlyst försäljningspris eller önskat prisintervall på köp.
E. Finansieringsmöjligheter utvärderas.
F. Utvärdering av de bud/val av köpare som hittills har framkommit i processen.

4. Förhandlingsfas
A. Slutbud behandlas
B. Förhandlingar/beslut
C. Avsiktsförklaring (LOI) i vissa fall.

Bra affär för båda parterna.
En lyckad affär för båda parter är alltid en företagsmäklares mål

5. Avslutningsfasen
A. Beslut om den slutliga affärsstrukturen.
B. Överlåtelseavtal – vi utformar avtalet så det behövs ingen jurist.
C. Avslut och betalning av arvode.

 

Så här säljer du ditt företag

En av de första sakerna som en företagsmäklare, köpare och alla däremellan frågar är varför du vill sälja verksamheten. De mest förekommande orsakerna är normalt personliga, såsom kommande pension, sjukdom, inte samma motivation som tidigare, överarbetad eller kanske tvister med eventuell affärspartner. För dig som planerar att köpa ett företag kan göra antingen en inkråmsaffär där du köper företagets tillgångar eller aktie/andelsköp. Då enskilda firmor inte är en juridisk person kan enbart tillgångarna överlåtas.

Personliga skäl tenderar att vara vanligare eftersom det är svårt att sälja ett företag som lider av problem med verksamheten. Om man vill bli av med ett företag på grund av att det går dåligt, varför skulle då någon vilja köpa det? Du måste överväga alla aspekter av ”varför” innan du börjar komma in i ”hur” sälja den.

Det finns många steg på vägen för att sälja ditt företag och ett av de första är att bestämma värdet på det. Du vet kanske hur mycket du önskar att få men värdet av företaget inkluderar även vad en köpare är intresserad av att betala. Målet för företagsmäklaren är att finna ett pris där både du som säljare och köparen gör en bra affär. Utgångspunkten är den värdering av företaget som vi gör och den är baserad på många olika variabler utifrån ditt företags resultat. Därför är finansiella rapporter inför en försäljning av stort intresse för en köpare och är ett integrerat steg som inte kan vänta tills transaktionsprocessen. Ju tidigare dessa rapporter är färdigställda, desto tidigare kan företagsmäklaren påbörja försäljningen. Personer kommer att vilja köpa något som de vet kommer att göra vinst till deras fördel så småningom. Att visa potentiella köpare genom bevis på ditt företags lönsamhet är ett sätt att få dem intresserade. Om försäljningen är dålig måste du hitta ett sätt att öka den och fånga köparens uppmärksamhet. Helt enkelt visa potentialen på ditt företag.

En företagsmäklare fungerar på ett liknande sätt som en fastighetsmäklare – de förbinder ägaren till potentiella köpare. De hjälper dig att hitta köpare som är rätt för ditt företag, de värderar ditt företag, analyserar marknaden – det vill säga bland annat dina konkurrenter och vilka som kan tänkas kan intresserade att köpa. En av huvuduppgifterna hos en företagsmäklare är att analysera de erbjudanden som du förhoppningsvis kommer att få för din verksamhet. En erfaren företagsmäklare kommer också att hjälpa eller rättare sagt förhandla om villkoren för eventuellt övertagande av ditt företag.

Beslutet att sälja ett företag kommer med många problem som kan göra dig helt enkelt sömnlös av naturliga, förståeliga skäl. När allt kommer omkring vill du ha det bästa priset för ett företag som du har spenderat mycket tid och ansträngningar på. Du kommer också att önska att du säljer ditt företag till rätt person, så att företag fortsätter att blomstra även efter att du har överlämnat till någon annan. Utöver att fortsätta respektera din tidigare personal. Försäljning har också komplicerade frågeställningar som till exempel finansiering, värdering, due diligence, redovisning och juridiska frågor. Av alla dessa är att hitta en lämplig köpare fortfarande den främsta uppgiften för en företagsmäklare. Om ovannämnda begrepp låter ovant till dig kan en företagsmäklare hjälpa dig att reda ut begreppen.


Sälja och köpa företag – del 1/5
Se fler videos här >

3 sätt företagsmäklare kan hjälpa dig

1. Nätverk och listor över köpare
Om du vill sälja ditt företag till rätt köpare och få rätt pris för det, kommer det nätverk och erfarenhet från företagsmäklaren vara till stor hjälp för dig.

2. Kännedom om att köpa och sälja ett företag
En företagsmäklare analyserar företag dag in och dag ut. Medan det kan vara en ny erfarenhet för dig, kommer din mäklare att ha fördelen av erfarenhet och kommer att kunna erbjuda värdefull insikt för att hitta rätt köpare. Har du inte sålt företag tidigare är det inte rätt läge att göra det nu vid din livs affär.

3. Företagsmäklare har nischkunskaper för att slutföra en lyckad affär
De är experter på att hitta köpare för ditt företag enligt dina krav. Genom sin erfarenhet kan de inte bara förklara för dig hela processen att sälja ett företag, de kan också hantera komplikationer relaterade till redovisning, skatt och juridiska frågor. I TACTIC Stockholm arbetar till exempel en skatte-expert och är en del av det team som ingår i att finna köpare till ditt företag eller vice versa.