Sälja företag

Känsloladdat vid försäljning av företag…

Kanske du har ägnat hela livet åt ditt företag och har nu kommit till en punkt – kanske en kommande pensionering – och vill sälja. Företaget har inte bara varit inkomstkällan men du lämnar också rollen som ledare och arbetsgivare. Beslutet att sälja är rationellt och nån gång måste du göra det och det finns […]

Read More