värdering företag

Det går inte att värdera ett företag exakt
Värdera företag

Att värdera företag

Att värdera företag innebär processen att bestämma det ekonomiska värdet. Värderingen kan därefter användas vid till exempel försäljning. För att värdera ett företag måste två saker slås fast: Vad det äger och vad det tjänar. Vad ett företag äger Materiella och immateriella tillgångar. Materiella tillgångar är till exempel möbler, inventarier och fastigheter. De immateriella tillgångarna […]

Read More