Vid försäljning av företag

Att sälja företag är en lång process

För de flesta som säljer sitt företag så blir det den enskilt största affären man gör i livet.. Då får inget gå fel. Allt för ofta hör vi dock talas om försäljningar som inte blir vad man har tänkt sig. Man behöver inse att försäljningen av ett företag inte enbart är en redovisningsuppgift. Det är en kvalificerad försäljningsprocess. I själva verket är det en av de mest komplexa affärsprocesser som finns, eftersom det krävs en rad olika kompetenser i flera steg. Processen kan pågå uppemot ett år, ibland kortare och ibland längre beroende på bland annat bransch.